adat teszt

A TACTIC KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL,

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉRŐL

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

I. BEVEZETŐ

II. ADATKEZELŐ

III. ADATFELDOLGOZÓK

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

- 4.1 A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

- 4.2. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

- 4.3. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

- 4.4. Az érintett jogainak elősegítése

V. PROFILALKOTÁS

VI. TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE-K) ALKALMAZÁSÁRÓL

- 6.1 Működéshez szükséges cookie-k

- 6.2 Marketing cookie-k

- 6.3 Sütibeállítás

VII. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

- 7.1 Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

- 7.2 Az Ön hozzáférési joga

- 7.3 A helyesbítéshez való jog

- 7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

- 7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

- 7.6 Értesítési kötelezettségünk

- 7.7 Az adathordozhatósághoz való jog

- 7.8 A tiltakozáshoz való jog

- 7.9 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

- 7.10 Korlátozások

- 7.11 Tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

- 7.12 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

VIII. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

IX. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

X. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

XI. PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA


I. BEVEZETŐ

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető legyen, világosan és közérthetően fogalmazzunk, továbbá, hogy elősegítsük Önt a jogainak a gyakorlásában.

Az Ön előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. Felsorolás szinten pedig röviden szeretnénk is összefoglalni, hogy ezen tájékoztatónak mik is a legfőbb elemei.

● Személyes adatokat csak a törvényeknek (Rendelet) megfelelően, csakis előzetes hozzájárulás és tájékoztatás után gyűjtünk és kezelünk.

● A személyes adatai kezelésének a visszavonása legyen éppoly egyszerű, mint a hozzájárulás megadása (cookie-k elfogadása-visszavonása; regisztráció létrehozása-törlése, hírlevélre feliratkozás-leiratkozás stb.).

● DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk, melyről 1 kattintással le is tud iratkozni. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

● Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

● Harmadik félnek személyes adatokat csakis előzetes hozzájárulással adunk át.

● Csakis olyan adatfeldolgozókkal (DPD, ROYAL Futár, könyvelő cég, stb.) dolgozunk, akik megfelelő garanciákat nyújtanak (adatfeldolgozói megbízási szerződéssel rendelkeznek).
Bárkinek, bármikor felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és bárkinek joga van kérelmezni a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

II. ADATKEZELŐ

E tájékoztatás kiadója egyben az Adatkezelő

Cégnév

Tactic Kft.

Székhely

2119 Pécel, Thököly u. 31.

Telephely

2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 5.

Cégjegyzékszám

13-09-080289

Adószám

12387076-2-13

Ügyvezető

Marsenic Klára

Csomagküldő nyilv. szám

C/003467

Telefonszám

+36 30 267 5501

E-mail cím

tactic@tacticsport.hu

Honlap

www.tacticsport.hu

III. ADATFELDOLGOZÓK ÉS CÍMZETTEK

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Név

Tevékenység

Elérhetőség

FORSZI 2000 Bt.

könyvelés

2360 Gyál, Vecsési út 88.
30/842-7719

DPD Hungária Kft.

futárszolgálat

1158 Budapest, Késmárk utca 14. B.

dpd@dpd.hu 

Royal Futár Hungária Kft.

futárszolgálat

1097 Budapest, Gubacsi út 32.

ugyfelszolgalat@royal.hu

Magyar Posta Zrt.

levélfeladás

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

ugyfelszolgalat@posta.hu

UNAS Online Kft.

tárhelyszolgáltató

9400 Sopron, Major köz 2. I/15, unas@unas.hu

Sigmanet Kft.

tárhelyszolgáltató

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

info@sigmanet.hu

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (Rendelet 4. cikk 9.)

Név

Tevékenység

Elérhetőség

OTP MOBIL KFT.

online bankkártyás fizetés

1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

ugyfelszolgalat@simple.hu

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

4.1 A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Hírlevélküldés

Tájékoztatása ajánlatokról, kedvezményekről, eseményekről

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

Név, e-mail cím

Hozzájárulás (jelölőnégyzet)

A hozzájárulás visszavonásáig

Hozzászólások fórumnál

Vélemény írási lehetőség, hozzászólás

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

Név, e-mail cím

Hozzájárulás (jelölőnégyzet)

A hozzájárulás visszavonásáig

Termékértékelés, véleményírás a termékről

Véleményírási lehetőség, termék minőségének az értékelése, más vásárlók támogatása

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

Név, értékelés 1-5, rövid vélemény, előnyök, hátrányok

Hozzájárulás (jelölőnégyzet)

A hozzájárulás visszavonásáig

Online kapcsolatfelvétel

Érdeklődők és vásárlók támogatása

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet

Ügyféltámogatás, segítségnyújtás,

90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban.

Online chat

Érdeklődők és vásárlók támogatása

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

Név

Ügyféltámogatás, segítségnyújtás

90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban.

Rendelés státuszváltozás e-mailen

Vásárló tájékoztatása a rendelése állapotáról

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

Név, e-mail cím

Szerződéskötéshez

8 év (5 év, ha nem történik számlázás)

Rendelések teljesítése

Megrendelt termékek teljesítése

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

Szállítási és számlázási név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, település, utca, házszám, (a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen)

Szerződés teljesítéséhez

8 év (5 év, ha nem történik számlázás)

Vásárlói fiók létrehozása

Rendelés leadás, korábbi rendelések áttekintése, újrarendelési lehetőség biztosítása a vásárlók számára

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

E-mail cím, jelszó (hashelt változatban), szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó

Ismétlődő vásárlások segítése, rendelések menedzselése, ügyféltámogatás, szerződést megelőző lépések megtételéhez szükséges

A vásárló kérésére történő törlésig (ha történt rendelés a fiókból, akkor a jogi/számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez a fiók törlése után is tárolhatjuk az e-mail cím és a telefonszám kivételével).

Számlázás

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

E-mail cím, számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

8 év

Vásárlói visszajelzés kérése

A vásárlási folyamat elégedettségének mérése, vásárlási folyamataink javítása érdekében, más vásárlók támogatása.

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

Név, e-mail cím

Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat)

Az adatkezelés elleni tiltakozásig

Reklamációs űrlap

A vásárlási jótállási, szavatossági igényeinek segítése, csak számlával rendelkező ügyfeleknek

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

Név, e-mail cím, telefonszám, probléma jellege, csatolt kép(ek)

Jogszabályi rendelkezés

5 év

Adatvédelmi jogokat érvényesítő űrlap

Adatvédelmi jogok érvényesítésének elősegítése

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

Név, e-mail cím, telefonszám, adatvédelmi jog megfogalmazása

Adatvédelmi jogérvényesítés / jogszabályi rendelkezés

jogérvényesítéstől függő (hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás…)

4.2. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

(1) Amennyiben személyesen látogat el hozzánk, és hozzájáruláson alapuló adatkezelést kívánunk végezni (probléma, reklamáció, ajánlatkérés, értesítés, stb. céljából) az Ön személyes adatainak a kezeléséhez, az adatkezelési szabályzatunkban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással tesszük csak meg.

(2) Amennyiben online, azaz a weboldalunkon/webáruházunkban kívánunk hozzájáruláson alapuló adatkezelést végezni, akkor ezen esetekben mindig egy előre nem bepipált jelölőnégyzetet helyezünk el. Az ilyen jelölőnégyzetek esetén mindig feltüntetjük, hogy milyen céllal szeretnénk az adatait kezelni, és hivatkozunk ezen adatkezelési tájékoztató (jelen fejezetének) 4.1-es pontjában lévő táblázatra, melyben részletesen leírjuk, hogy mely folyamatnál milyen adatokat, milyen jogalappal és meddig kezelünk, kezelhetünk, kell kezelnünk/megőriznünk.

(3) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor az Ön hozzájárulását az összes adatkezelési célra vonatkozóan megkérjük.

(4) Ha a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztetjük, érthető és könnyen hozzáférhető formában feltüntetjük.

(5) Nem kötjük a szerződés (webáruházunkból történő rendelés) megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

(6) Törekszünk és folyamatosan fejlesztjük az online felületeinket, hogy a hozzájárulásainak a visszavonása ugyanolyan egyszerű legyen, mint annak megadása.

(7) Ha a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük.

(8) Webáruházunk csak 16. életévüket betöltött személyektől gyűjt adatokat. Kérjük, ha Ön 16 év alatti személy, akkor ne használja webáruházunkat, vagy kizárólag akkor használja, ha szülői felügyeletet gyakorló személy a hozzájárulását adta.

4.3. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az Ön hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell Önnel, hogy az adatkezelés kötelező. Továbbá, az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell Önt az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

4.4. Az érintett jogainak elősegítése

Elsődleges célunk, hogy olyan online felületeket, formokat készítsünk és folyamatosan fejlesszünk, melyek elősegítik, hogy a weboldalon keresztül minden jogát a lehető legegyszerűbben érvényesíteni tudja (hozzájárulások visszavonása, bejelentési igények megtétele, stb.). Az online felületeken kívül a kapcsolati e-mail-címűnkön is felveheti velünk a kapcsolatot a jogainak az érvényesítéséhez.

V. PROFILALKOTÁS

Vásárlói fiók létrehozásakor Ön választhat, hogy hozzájárul-e a „profilalkotáshoz”, egy előre nem bejelölt jelölőnégyzet segítségével. Ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelölőnégyzet inaktiválásával. A felhasználói fiók törlésével egyidejűleg a profilalkotáshoz való hozzájárulása is visszavonódik.

Amennyiben engedélyezi a profilalkotást a felhasználói fiókjában, úgy megadja nekünk a lehetőséget, hogy személyre szóló, különleges ajánlatainkat eljuttassuk Önhöz. A webáruházunkban történő vásárlásainak, kívánságainak, érdeklődési körnek megfelelően elsőként értesülhet a legújabb, legexkluzívabb termékeinkről és a legaktuálisabb kedvezményeinkről. Megnyílik a lehetőség Ön előtt is, hogy részt vegyen a pontgyűjtő rendszerünkben, melynél minden vásárlása után levásárolható pontokat kap.

A profilalkotással a következőkhöz járul hozzá:

személyre szabott Google-, Facebook-ajánlatok

Intelligens ajánlatok

Személyes hírlevelek

Pontgyűjtő számla

Kedvezmény az összes eddigi rendelés összege alapján

Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

VI. TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE-K) ALKALMAZÁSÁRÓL

Weboldalunkon a következő típusú, kategóriájú sütiket használjuk, amit Ön az első látogatás alkalmával tud elfogadni vagy éppen visszautasítani. Amennyiben már egyszer elfogadott valamilyen sütibeállítást, azt éppoly egyszerűen, a weboldal alján lévő „Cookie beállítások”-ra kattintva vissza is tud vonni – vagy módosítani is tudja.

1) Működéshez, felhasználói élményhez szükséges cookie-k (melyek nem alkalmasak személyes azonosításra): A lenti táblázatban lévő cookie-k egyrészt a webáruház és a vásárlási folyamatok működéséhez nélkülözhetetlenek, másrészt a nálunk történő vásárlási élményt fokozzák, ezért ezeknek a letiltását az Ön böngészőjében kezdeményezheti ezen fejezet 3. pontjában leírtak szerint.

Általunk elhelyezett cookie-k:

Funkciója

Cookie neve

Időtartama

Maradjon belépve

UN_never_logout_id,

UN_never_logout_auth

90 nap

Cookie alapú kosár eltárolás

UN_cart_...

365 nap

GeoIP alapú átirányítás

UN_geoip

munkamenet

Lista nézet váltás

UN_design_page

munkamenet

Felugró módosítható elem

UN_design_popup_...

365 nap

Mobil verzióra váltás

UN_design_mobile

365 nap

Szavazásnál a szavazás tényének rögzítése

UN_vote_...

365 nap

Explicit tartalom felugró

UN_explicit

munkamenet

Cookie és Profilalkotás elfogadása

UN_cookie_allow, UN_cookie_close

365 nap

Folyamat azonosító

UnasID, UnasServiceProxyID

munkamenet

Utoljára megtekintett termékek

UN_last_prod

60 nap

Forrás azonosítás

UN_refer

60 nap

b) 3. fél által elhelyezett cookie-k, melyek szintén nem alkalmasak személyes azonosításra

Google Analytics: statisztikai adatok gyűjtése a weboldalra érkező látogatókról.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

2) Marketing cookie-k: Ezen cookie-k engedélyezésével olyan termékeket, ajánlatokat, akciókat, kedvezményeket tudunk ajánlani Önnek, melyeket a weboldalunk böngészése során optimálisnak, hasznosnak találunk az Ön részére. Az a) és a b) pontban megjelölt sütik, kódsorok csak akkor futnak le, amennyiben Ön elfogadja ezt a legelső látogatása alkalmával. A későbbiekben ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a képernyő alján lévő cookiebeállítással.

Általunk elhelyezett sütik:

Funkciója

Cookie neve

Időtartama

Intelligens ajánlat

UN_exitpopup_show_all, UN_exitpopup_show_..., UN_exitpopup_conv_all, UN_exitpopup_conv_..., UN_exitpopup_block, UN_exitpopup_visit_all, UN_exitpopup_order, UN_exitpopup_newsletter

30 nap

3. fél által futtatott kódsorok és ezáltal létrejött cookie-k

Termékeink népszerűsítésére, megismertetésére, azaz reklámozására a Facebook és a Google hirdetési rendszerét is használjuk. Mindkét szolgáltató – amennyiben Ön hozzájárul – egy kódsort futtat le, mellyel az Ő saját cookie-jaikat eltudják helyezni. Ezen cookie-knak az a célja, hogy Önnek olyan termékeket, ajánlatokat, akciókat, kuponokat, stb. mutathassunk be, mely(ek) a weboldalunk látogatása alapján hasznos lehet Önnek, illetve kedvezményekben részesülhet. Természetesen ezen hozzájárulását is bármikor visszavonhatja.

Bővebb leírást a Google és a Facebook sütijeiről itt talál:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google: https://policies.google.com/technologies/types

Viselkedés alapú hirdetésekről további információk:

http://www.youronlinechoices.com/hu/

Viselkedés alapú hirdetések ki- vagy bekapcsolása:

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

3. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők sütibeállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók és/vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

VII. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

Az alább felsorolt jogait, melyekkel Ön élhet, és amelyeket Ön kérhet, a következő online felületen tudja érvényesíteni: link

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően fogalmazunk meg.

1.2. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy segítsük Önt a jogainak a gyakorlásában (online felületek/formok, jelölő négyzetek, linkek, stb.).

1.3. Amennyiben Ön kérelemmel fordul hozzánk bármely személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítésével kapcsolatban, azt indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

1.4. Ha nem tennénk intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

1.5. Az információkat és az Ön jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12. cikke alatt találhatóak.

2. Az Ön hozzáférési joga

2.1. Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon (Rendelet, 15. cikk).

Kérésére a következő adatokat adjuk át Önnek:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriáit;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;

e) joga van-e arra, hogy kérelmezze tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozzon az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

h) a Rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

2.2. Kérésére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére kell bocsátanunk. Az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 15. cikke tartalmazza.

3. A helyesbítéshez való jog

3.1. Ön jogosult arra, hogy bármikor kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését.

3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

4.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatait jogellenesen kezeltük;

e) a személyes adatait a ránk vonatkozó és alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

4.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

5.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.2. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) már nincs szükségünk az Ön személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

5.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatnunk kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettségünk

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel illetve amellyel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

7. Az adathordozhatósághoz való jog

7.1. Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik.

7.2. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét: A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”).

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

8. A tiltakozáshoz való jog

8.1. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

8.3. Ezen jogokra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívnunk a figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve meg kell jelenítenünk.

8.4. Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

9.1. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Minden ilyen esetben előre nem bepipált mezőt nyújtunk a rendelkezésére, amely választást utólag is bármikor visszavonhatja.

9.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) Ön és a Tactic Kft. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát a ránk alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

9.3. Az előbbi bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben biztosítjuk Önnek, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

10. Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

11. Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről

Ha egy bekövetkezett adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázatot hordoz magában az Ön jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi incidens jellegét, a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

VIII. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A rendelet 37. cikke alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a mi esetünkben nem indokolt az adatvédelmi tisztviselő kijelölése. Adatkezelésünk jogszerűségét, átláthatóságát és biztonságát garantálni tudjuk.

IX. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatai védelme érdekében a következő intézkedéseket hoztuk.

Minden munkatársunkkal megismertettük, és betartatjuk az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltakat.

Azon kollégáinknak, akik a munkafeladataik elvégzéséhez nélkülözhetetlen, hogy személyes adatokat kezeljenek, titoktartási munkaszerződés-kiegészítést készítettünk.

A személyes adatok megtekintését csakis ezen munkatársainknak engedjük, melyet jelszóval védünk.

A nyomtatott formában tárolt dokumentumokat (számlák, ajánlatok, szerződések, stb.) zárt, aláírással hitelesített dobozokban tartjuk, illetéktelenektől elzárt területen, folyamatos felügyelet mellett, kamerás megfigyeléssel.

Számítógépeinket tűzfallal, naprakész vírusirtókkal védjük.

A webáruház és az SAP között biztonságos SSL adatkapcsolatot alakítottunk ki.

Átálltunk az SAP GDPR-kompatibilis verziójára, mely már a személyes adatok kezelését is a Rendeletnek megfelelően végzi, képes kezelni az Önnek járó jogokat.

A jelszavakat nem tároljuk, csak a jelszavak hashelt változatát, így nem történhet visszaélés.

Munkatársaink legfrissebb biztonsági frissítéssel rendelkező operációs rendszereket és szoftvereket használnak feladataik végzése során.

E-mail-kiszolgálónk titkosítja a kommunikációt.

A már nem szükséges személyes adatokat töröljük vagy anonimizáljuk.

Tárhelyszolgáltatóink szerverei biztonságos adatközpontban üzemelnek.

Adatvédelmi intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, a szükséges teendőket belső adatvédelmi szabályzatunkban rögzítjük, és munkatársaink mindig az aktuális szabályzattal összhangban végzik feladataikat.

Minden adatfeldolgozónknál (futárszolgálat, könyvelés, tárhelyszolgáltató, webáruház, stb.) meggyőződtünk róla, hogy az általunk kapott adatok a legnagyobb biztonságban vannak, illetéktelenek nem férhetnek hozzá, és hogy ők eleget tesznek a GDPR által elvárt megfelelő garanciáknak.

X. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A VI. fejezet 2/b részében hivatkozottak kivételével nem továbbítjuk az adatokat az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek. Adatfeldolgozóink szerverei, akiknek – amennyiben Ön hozzájárul – Önről gyűjtött adatok kerülnek továbbításra, USA-ban találhatók. Az adatátvitel az ún. Privacy Shield elveinek megfelelően, valamint az Európai Bizottság úgynevezett szabványos szerződéses záradékai alapján történik.

Harmadik országba az általunk gyűjtött személyes adatokat különben nem továbbítjuk.

XI. PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos problémáját nem tudja vagy nem akarja velünk kommunikálva megoldani, akkor panaszát elküldheti az illetékes hatóságnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36-1-3911400

Telefax: +36-1-3911410

Web: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Online ügyindítás: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

Kelt: Gödöllő, 2018. 05. 24.

Hatálybalépés: 2018. 05. 25.

simplepay_hu